فلزیاب نقطه زن چیست

فلزیاب نقطه زن چیست    محدوده اطراف هدف با ابعاد بزرگ یا کوچک در دید فلزیاب یا رادار است و دامنه گسترش سیگنال علائم فلزات با اندازه بزرگ یا کوچک یکسان نمی‌باشد . همین جریان می‌تواند برای نقطه زنی اهداف با ابعاد بزرگ در فلزیاب آنتنی، تصویری یا معدن یاب از نوع فرکانسی یا مغناطیسی دقت بالاتری را نیاز دارد زیرا دیواره محدوده طلا […]