بهترین فلزیاب نقطه زن جهان

فلزیاب نقطه زن یکی از پرکاربردترین انواع فلزیاب است که برای یافتن اهداف کوچک و پنهان در زیر زمین استفاده می شود. این دستگاه ها دارای یک آنتن هستند که امواج الکترومغناطیسی را به زمین ارسال می کند. هنگامی که این امواج به یک هدف برخورد می کنند، بازتاب می شوند و توسط آنتن دریافت می شوند. دستگاه این بازتاب ها را پردازش می […]